Nieuw bedrijventerrein

Geplaatst op 30-04-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: OVA

De gemeenteraad heeft de uitbreiding van bedrijventerreinen opgenomen in de samenwerkingsagenda 2018-2022. Nieuwe Wetering/Rijpwetering is vooralsnog aangewezen als mogelijke nieuwe bedrijfslocatie.

In de gemeente Kaag en Braassem is behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties, omdat er momenteel nauwelijks mogelijkheden zijn voor het lokaal gebonden MKB om te groeien. In 2019 is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in de gemeente die ontwikkeld kunnen worden tot bedrijventerrein. Uit dit onderzoek is gebleken dat een plangebied ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445 (ter hoogte van de Korte Dwarsweg) kansrijk is om tot bedrijventerrein te worden ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met de voorkeuren van de lokale ondernemers, waarbij het zoekgebied zich in eerste instantie beperkte tot Roelofarendsveen en Leimuiden. Aanvullend onderzoek naar deze locatie gaat opgestart worden. Daarmee komt deze locatie wellicht in beeld bij bijvoorbeeld projectontwikkelaars.

Het college vindt dat onwenselijk en heeft daarom besloten om over te gaan tot het vestigen van een voorkeursrecht (voorlopige aanwijzing) op de percelen van het beoogde plangebied. Hiermee houdt de gemeente een regiefunctie bij de beoogde ontwikkeling. Bovendien wordt zo prijsopdrijving van de percelen zoveel mogelijk voorkomen. Het toepassen van het voorkeursrecht sluit aan op de Economische Visie van de ondernemersverenigingen binnen de gemeente. In die visie wordt de gemeente gevraagd om zich zoveel mogelijk in te zetten voor nieuwe (huis)vestigingsmogelijkheden voor het lokale bedrijfsleven.

Een volgende stap zou dan de vaststelling van het bestemmingsplan zijn door de gemeenteraad. Belanghebbenden krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het concept raadsvoorstel. Het college heeft de grondeigenaren van het beoogde plangebied over zijn besluit en voorstel aan de raad geïnformeerd. Portefeuillehouder Yvonne Peters benadrukt dat het college het besluit zorgvuldig heeft afgewogen: “Enerzijds wil ik me maximaal inspannen om het lokale bedrijfsleven goede vestigingsmogelijkheden te bieden. Daarmee houden we de toekomstige werkgelegenheid in de gemeente op een aantrekkelijk peil. Anderzijds realiseer ik me dat ons besluit impact op de huidige grondeigenaren kan hebben. Ik wil graag tot een constructief overleg met alle stakeholders komen.”

 

 

 

CONTACT


OVKB Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Postbus 158
2370 AD Roelofarendsveen
taairaterces.[antispam].@ovkb.org