OVKB

(Ondernemersvereniging Kaag en Braassem)

OVKB is ontstaan na het samengaan van twee regionale ondernemersverenigingen in de regio Kaag en Braassem. We behartigen de belangen van onze leden: zo’n 350 ondernemers, variërend van zzp’ers tot (middel)grote bedrijven.

Onze belangrijkste doelen zijn:
• Contact leggen tussen ondernemers in en rond Kaag en Braassem. OVKB houdt hiervoor door het jaar heen verschillende activiteiten (zie Activiteiten).
• Opkomen voor de economische en maatschappelijke belangen van de ondernemers uit onze regio. Het OVKB-bestuur overlegt regelmatig met het gemeentebestuur, politieke partijen en andere instanties, zoals het Economisch Overleg Platform en het Rijnstreek Koepel Beraad (zie Wat doen wij).

Agenda

Wat doen wij

OVKB zet zich voor haar leden in op het gebied van economie, arbeid, zorg en veiligheid.


Activiteiten

OVKB organiseert zes tot tien keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor haar leden.


Bestuur

Het bestuur van de OVKB bestaat uit een gemêleerde groep ondernemers die een afspiegeling vormen van het ledenbestand.

Lidmaatschap

Om OVKB-lid te worden, moet je als ondernemer gevestigd zijn in of in de naaste omgeving van de gemeente Kaag en Braassem.

Contact

OVKB Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Postbus 158
2370 AD Roelofarendsveen
secretariaat@ovkb.org